Dr. Mahesh vinyurakar

ડો. મહેશ વિન્ચુરકર

Department : Cardiothoracic And Vascular Surgery
Speciality : M.CH.(Cardiothoracic Surgeon)
Days : સોમવાર થી શુક્રવાર
Time : સાંજે ૬ થી ૮ અપોઇન્ટમેન્ટ દ્વારા

કાર્ડિયોથોરાસીક વાસ્ક્યુલર સર્જન

  • બાયપાસ સર્જરી ઓફ પંપ
  • બાયપાસ સર્જરી ઓન પંપ
  • હ્રદયના વાલ્વ ની સર્જરી સીંગલ
  • હ્રદયના વાલ્વ ની સર્જરી ડબલ વાલ્વ
  • હ્રદયના પડદાની સર્જરી
  • હ્રદયની ગાંઠ કાઢવી