Dr.Jashvant Patel

ડો. જશવંત પટેલ

Department : Cardiothoracic And Vascular Surgery
Speciality : MS,MCH(Mumbai),FIACH
Days : Visiting

કાર્ડિયોથોરાસીક વાસ્ક્યુલર સર્જન

 • હાર્ટ સર્જરી
  1. હ્દયની બાયપાસ સર્જરી / હ્દયના વાલ્વના ઓપરેશનો /હ્દયના કાણા A.S.D., V.S.D. ઓપરેશન
  2. ઓક્ટોપસ સ્ટેબીલાઈઝર દ્વારા ધબકતા હ્દય પર બાયપાસ સર્જરી
  3. PDA ની નાના કાપા દ્વારા ઓપરેશન(RFA)
  4. જન્મ થી ભૂરા થઇ જતા બાળકો ઓપરેશનો (TOF, TAPVC, TGA ETC.)
 • વાસ્ક્યુલર સર્જરી
  1. પગની નસની બાયપાસ સર્જરી /કેરોટીડ એનડઆર્ટકટોમી , એમ્બોલેકટોમી સર્જરી
  2. હાથ પગ અને મગજની લોહીની નળીઓના રોગોની ઓપરેશન દ્વારા સારવાર
  3. ફૂલેલી નસો (વેરીકોઝ વેઈન) ની લેઝર દ્વારા સંપૂર્ણ સારવાર
 • થેરોસીક સર્જરી
  1. ફેફસાના વિવિધ રોગોમાં ઓપરેશનો છાતી અને ફેફસાની ગાંઠના ઓપરેશનો થોરેકોપ્લાસ્ટી ઓપરેશન દ્વારા સારવાર.

૩૦ વર્ષનો હાર્ટ સર્જરીનો અનુભવ / ૧૦,૦૦૦ થી વધારે ઓપરેશનોનો બાહોળો