Dr. Ajit Bhagat

ડો. અજીત ભગત

Department : General & Laparoscopic Surgery
Speciality : M.S.(General Surgeon)
Days : Visiting

જનરલ સર્જન

  • એપેન્ડીક્ષ, પીત્તાશયની પાથરી, સારણગાઠ તથા વાઘરાવળના ઓપરેશન તેમજ ચીરાવાળી પદ્ધતિ થી ઓપરેશન
  • હરસ, મસા, ભગંદર ના ઓપરેશન
  • પેસબના માર્ગની પથરી તથા અન્યરોગોનું નિદાન અને સારવાર.
  • સ્તનમાં થતી ગાંઠ કે શરીરમાં અન્ય ભાગ પર થતી ગાંઠનું ઓપરેશન
  • અકસ્માત તથા દાઝેલા દર્દીની સારવાર